Foto

 

Przedszkole nr 46 w Opolu jest placówką publiczną i działa na podstawie:

• Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity(Dz. U. z 2020 r.poz.1327)

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji  publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 poz. 502).

• Statutu Przedszkola