Foto
  1. Miejsce przyjmowania interesantów: KANCELARIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA
  1. Godziny przyjmowania stron:

         Poniedziałek od 11.00 do 13.00

         Nauczyciel zastępujący dyrektora pod jego nieobecność : mgr Monika Marciak

  

  1. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: OSOBIŚCIE PRZEZ DYREKTOR PRZEDSZKOLA.
  1. System kancelaryjny:   BEZDZIENNIKOWY OPARTY NA JEDNOLITYM RZECZOWYM WYKAZIE AKT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 46    W OPOLU.
  1. Sposób załatwiania spraw pisemnych:  W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ.
  1. Kolejność załatwiania spraw:   NA BIEŻĄCO, WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU I STOPNIA PILNOŚCI.