Foto

Rejestry:

·rejestr wypadków,

.rejestr zatrudniania i zwalniania pracowników

.rejestr nagród jubileuszowych

Ewidencje:

· ewidencja obiegu dokumentów,

· ewidencja baz danych,

· ewidencja zasobu bibliotecznego,

· ewidencja akt osobowych,

· ewidencja czasu pracy,

· ewidencja emerytów i rencistów,

· ewidencja odzieży ochronnej i sprzętu ochronnego,

· ewidencja wyposażenia,

· ewidencja inwestycji,

· ewidencja wykorzystania środków na realizację zadań gospodarki pozabudżetowej,

· ewidencja przychodów i rozchodów wydzielonego rachunku dochodów