Foto
Przyjmowanie i załatwianie spraw:
 
- odbywa się w  kancelarii Dyrektora
 
-we wtorki w godzinach od 13,00 do 14,00
 
-przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w formie bezpośredniej( ustna) oraz formie pisemnej.
 
-w przedszkolu obowiązuje bezdziennikowy, kancelaryjny system oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt
 
 - pisemne załatwianie spraw odbywa się w formie odręcznej (skróconej) i korenspondencyjnej.
                         
- sprawy załatwiane są w kolejności ich wpływu i stopnia pilności.