Środki trwałe: wartość brutto – 284011,18

Budżet: 31.12.2012

Wydatki ogółem: 427339,44

Wynagrodzenie osobowe – 320250,71

Dodatkowe wynagrodzenie – 22494,09